Een eerlijk proces en een gedegen verdediging

Met een jarenlange proceservaring op het gebied van het nationale- en internationale strafrecht in complexe  en omvangrijke zaken, kan ik u bijstand en advies geven indien uw belangen, rechten en vrijheid bescherming nodig hebben tegen de overheid.

Uw belangen staan daarbij altijd centraal. 

Geen valse beloften maar een gedegen advies en een strategische verdediging, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn gegarandeerd.

Voor een afspraak of een vrijblijvend en oriënterend gesprek kunt u contact opnemen via 06-54605463 of email: advocaat@bartnooitgedagt.nl 

Rechtsgebieden

Straf (proces) recht, internationaal strafrecht, cassatie procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden, procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

Voor meer informatie zie biografie.

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Opleiding

The Queen’s University of Belfast in Noord - Ierland,;

Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne in Frankrijk;

Universiteit van Amsterdam

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA)

Raad van Toezicht Project Gerede Twijfel

Voormalige functies

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) , 

Voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten, 

Bestuurslid van Advocaten zonder Grenzen
Bart Nooitgedagt - Advocaat
Criminal defense lawyer
E-mailen
Bellen
Map
Info