Biografie


Mr Bart Nooitgedagt heeft als advocaat zeer ruime en jarenlange ervaring in complexe en omvangrijke strafzaken op ieder gebied van het strafrecht, waaronder

- Witwassen

- (financiering van) Terrorisme

- Fraude

- Georganiseerde criminaliteit (waaronder op het gebeid van Opiumwetzaken)

- Cybercrime

- procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk voordeel,

en politiek georiënteerde strafzaken en mensenrechten.

Hij staat particulieren en ondernemingen bij in strafrechtelijke procedures bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

Nooitgedagt geldt als expert op het gebied van het internationale strafrecht, waaronder uitlevering- en overleveringszaken. Daarnaast verleent hij bijstand aan in het buitenland gedetineerde Nederlanders en heeft hij ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in juryprocessen in het Verenigd Koninkrijk.

Door uitleveringszaken en bijstand aan uitgeleverde Nederlanders heeft hij tevens veel ervaring opgedaan met het rechtssysteem in de Verenigde Staten van Amerika. Hij adviseert bovendien regelmatig over vraagstukken met betrekking tot publiciteit en het omgaan met (social) media. 

Nooitgedagt studeerde strafrecht aan The Queen’s University of Belfast in Noord - Ierland, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne in Frankrijk en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af op het gebied van misbruik van voorwetenschap. 

Na 10 jaar zijn eigen kantoor te hebben gevoerd, keerde hij in 2013 als partner terug naar De Roos & Pen waar hij in 2000 zijn advocatenstage voltooide en vervolgens enkele jaren als medewerker werkzaam was. Daarvoor liep hij stage op het advocatenkantoor van NautaDutilh te Parijs en was hij werkzaam bij de secties bank- en effectenrecht en strafrecht van dat kantoor in Amsterdam. 

Sinds 2020 is hij wederom zijn eigen kantoor gestart en werkt, waar nodig, in concrete zaken samen met advocaten en deskundigen in binnen- en in het buitenland. Deze samenwerking vindt plaats op incidentele basis en niet in een vast verband (als bedoeld in de Verordening op de Advocatuur).

Nooitgedagt geeft met regelmaat gastcolleges en lezingen op universiteiten en onderwijsinstellingen op onder andere het gebied van witwassen, internetcriminaliteit en internationaal strafrecht. Hij heeft meerdere publicaties  in vakbladen en media op zijn naam staan.

Nooitgedagt was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten en bestuurslid van Advocaten Zonder Grenzen.

Hij is lid van de Raad van Toezicht van het “Project Gerede Twijfel”.
 Bart Nooitgedagt - Advocaat
Criminal defense lawyer
E-mailen
Bellen
Map
Info